Informacje
Warto Wiedzieć
Ważne Linki
KG PSP

ZOSP RP

JRG Pasłęk
Maseczka dla mieszkańca
Maseczka dla mieszkańcaW dniu wczorajszym w ramach akcji "Maseczka dla mieszkańca" jednostki OSP Gminy Rychliki brały czynny udział w przekazaniu naszym mieszkańcom maseczek ochronnych wielokrotnego użytku.
Środki ochrony rozdane zostały przez druhów z naszej jednostki w miejscowościach: Jelonki, Marwica, Śliwica oraz Powodowo.
Bardzo duże zagrożenie pożarowe
Bardzo duże zagrożenie pożaroweBrak opadów śniegu w miesiącach zimowych oraz aktualny brak opadów deszczu spowodował bardzo duży wzrost zagrożenia pożarowego w lasach i na różnego rodzaju nieużytkach. Dlatego przyłączamy się do ogólnopolskiej kampanii społecznej STOP- Pożarom traw, która to już po raz kolejny została zorganizowana prze Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej
13 marca 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW.

Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.
Komunikat Wójta Gminy Rychliki
NewsDrodzy Mieszkańcy, rozdajemy maseczki ochronne!

Po wnikliwym namyśle nad formami wsparcia, które mógłbym Wam zaproponować w tych niebezpiecznych czasach, postanowiłem zainicjować akcję „Maseczka dla Mieszkańca”. Dzięki niej każdy mieszkaniec Gminy Rychliki będzie mógł nieodpłatnie otrzymać maseczkę ochronną wielokrotnego użytku, która po uprzedniej sterylizacji, np. wypraniu w odpowiednio wysokiej temperaturze i wyprasowaniu, zabezpieczy noszącą ją osobę podczas poruszania się w przestrzeni publicznej.

W ostatnich tygodniach urząd gminy nie próżnował; jednym z ważniejszych zadań moich pracowników było zgromadzenie zapasu środków ochrony osobistej na „gorsze czasy”. Obawiam się, że owe „gorsze czasy”, kiedy to epidemia zbiera na terytorium kraju coraz większe żniwo, właśnie nadeszły. Właśnie dlatego ruszamy teraz z akcją! Przykład Czech czy krajów azjatyckich pokazuje, że noszenie maseczek ma sens i znacząco spowalnia rozwój koronawirusa.


Każdy mieszkaniec gminy, który chciałby bezpłatnie otrzymać maseczkę, proszony jest o pojawienie się w piątek w jednym z następujących punktów:
Dymnik – przy blokach/sklepie w godz. 16.40 – 17.10
Jankowo – przy świetlicy w godz. 16.40 – 17.10
Jelonki – przed budynkiem remizy OSP w godz. 16.00 – 16.30
Krupin – przy świetlicy w godz. 17.20 – 17.50
Kwietniewo – przed budynkiem remizo-świetlicy godz. 16.00 – 16.30
Lepno – przy świetlicy w godz. 17.20 – 17.50
Marwica – przed sklepem „ZIOMPOL” w godz. 16.40 – 17.10
Mokajny – w centrum, przed tablicą ogłoszeń w godz. 18.00 – 18.30
Powodowo – przy bloku w godz. 18.00 – 18.30
Protowo – przy świetlicy w godz. 17.20 – 17.50
Rejsyty – obok sklepu w godz. 16.40 – 17.10
Rychliki – przed budynkiem remizy OSP w godz. 16.00 – 16.30
Śliwica – przy przystanku w godz. 17.20 – 17.50
Święty Gaj – przed budynkiem remizo-świetlicy w godz. 16.00-16.30
Wysoka – przed budynkiem świetlicy w godz. 17.20 – 17.50

Maseczki rozdawać będą druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wójt Gminy Rychliki
Zbigniew Lichuszewski

Ostrzeżenie Meteorologiczne
uwaga_wiatrPROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Od 7:30 2020-04-02 do 7:30 2020-04-03:
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego-zachodu.
Czas wydania: 2020-04-01 14:53:00
Synoptyk IMGW-PIB: Rafał Szewczyk

Od 7:30 2020-04-03 do 7:30 2020-04-04:
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości od 15 km/h do 30 km/h, w porywach, zwłaszcza w trakcie przelotnych opadów, do około 70 km/h, z zachodu.
Czas wydania: 2020-04-01 13:50:00
Synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Zamajtys
źródło: IMGW-PIB Link
Kolejne ograniczenia w walce z COVID-19
NewsRządowy portal gov.pl opublikował kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży.
Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce, jesteśmy zmuszeni podjąć kolejne kroki. Większość Polaków stosuje się do wydawanych zaleceń, jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia. Przykłady z innych krajów pokazują, że kluczem do ograniczenia zakażeń jest maksymalne ograniczenie kontaktów. Za wszelką cenę musimy zahamować tempo, w jakim dochodzi do dalszej transmisji wirusa. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad!
Zwłaszcza, że największa fala zachorowań przed nami.
Zwłaszcza, że za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tysięcy złotych.
Ostrzeżenie Meteorologiczne
uwaga_wodaINFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU: 50
Ważne:
Od: 09:00 29.03.2020
Do: 08:00 30.03.2020
Zlewnia: Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie)
wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
stopień: 2
prawdopodobieństwo: 90%

Przebieg: W związku z prognozowanym wiatrem z kierunku północno-wschodniego na Żuławach i na Zalewie Wiślanym przewidywne są wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie na Żuławach powyżej stanów ostrzegawczych.
Uwagi: Brak

synoptyk IMGW-PIB: Magda Grabowska-Piekarz
źródło: IMGW-PIB Link
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Rychliki
News
Zarządzenie Nr 43/2020

Wójta Gminy Rychliki

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie działań Gminy oraz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Rychliki na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2


Na podstawie art. 21 b ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm. ) zarządzam, co następuje:


§1.


Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2 wprowadza się „Wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Rychliki w sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Otrzymanie pomocy uwzględnionej w wykazie, o którym mowa w § 1, następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jego opiekuna prawnego.

§ 3


Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach informują Komisariat Policji w Pasłęku i Inspektora Sanitarnego o sytuacjach nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i naruszenia kwarantanny, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1945, z 2020 r. poz. 284, 322, 374)

§ 4


Do kontaktów dotyczących szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Rychliki jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach.

§ 5


Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Rychliki.

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia 43/2020 Wójta Gminy Rychliki z dnia 18 marca 2020 r.


Wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Rychliki w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2:

- Udzielenie pomieszczenia do odbycia kwarantanny dla osób powracających z zagranicy, mających zameldowanie na terenie Gminy Rychliki i nie mających możliwości odbycia kwartalny w miejscu zameldowania / zamieszkania.

- Zaopatrzenia w żywność osób pozostających w kwarantannie domowej na zasadach określonym w obowiązujących przepisach o pomocy społecznej i poleceniach Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

- Udzielanie innych form pomocy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o pomocy społecznej i poleceniach Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

- Wnioski o udzielenie pomocy można składać w formie telefonicznej pod nr 55 248 84 73 bądź na adres – -email: gops@wp.pl w godzinach pracy.

- Realizacja wniosku nastąpi do końca kolejnego dnia roboczego następującego po dniu złożeniu wniosku.


Wytworzył:Zbigniew Lichuszewski (2020-03-18)
Ostrzeżenie hydrologiczne
uwaga_wodaW związku z prognozowanym wiatrem z kierunku północnego do północno-wschodniego dziś od godziny 12 do dnia jutrzejszego na Żuławach i Zalewie Wiślanym (od Elbląga do Pasłęki) prognozowane jest duże zagrożenie (stopień 2/3) wahania poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.

Źródło:www.imgw.pl
Apel o pozostanie w domach
NewsProfilaktyka w postaci dokładnego mycia i dezynfekcji rąk a także dbania o higienę naszego otoczenia jest bardzo ważna. Jednak naszym priorytetowym zadaniem w czasie epidemii koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 jest przerwanie łańcucha zarażeń, który możliwy jest tylko poprzez ograniczenia kontaktu z ludźmi. Z racji zróżnicowanych objawów wirusa zależnych między innymi od odporności naszego organizmu często nawet osoby zarażone nie są tego świadome. Dlatego apelujemy, aby czasu wolnego od pracy zawodowej czy szkoły nie traktować, jako urlopu i zachęcamy do zaniechania przebywania w miejscach publicznych, w sklepach, na placach zabaw. Jeśli możemy, pozostańmy w domach!!!
Wprowadzono Stan Epidemii
NewsStan epidemii
Z dniem dzisiejszym, podjęto kolejne kroki w walce z korona wirusem. Po stanie zagrożenia epidemiologicznego wprowadzono stan epidemii., który daje odpowiednim organom państwowym nowe uprawnienia i możliwości. W tym kluczową - wprowadzenia tak zwanych stref zero. Taka strefa to obszar bezpośrednio wokół ogniska wirusa, w którym są dodatkowe ograniczenia i kontrola. Strefa zero może być obejmować swoim rozmiarem całe miasto lub region.
Zgodnie z treścią ustawy, stan epidemii może (ale nie musi) wiązać się z następującymi obowiązkami:
- czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

- czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

- czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,

- zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

- obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,

- nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,

- obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

- czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

- czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

- obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

- obowiązek poddania się kwarantannie;

- miejsce kwarantanny;

- zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;

- czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

- nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;

- nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

- zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

- nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Wytyczne do zabezpieczenia i zakresu prowadzenia działań przez jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
NewsKomendant Główny PSP przesłał do Związku Głównego OSP RP i komend wojewódzkich PSP wytyczne do zabezpieczenia i zakresu prowadzenia działań przez jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Link


Wygenerowano w sekund: 0.02 139,686 unikalne wizyty