Informacje
Warto Wiedzieć
Ważne Linki
KG PSP

ZOSP RP

JRG Pasłęk
Historia
Pierwszy wpis w kronice OSP Jelonki brzmi następująco:
"W 1948 roku powstaje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach, której pierwszymi założycielami byli druhowie: pierwszym prezesem Stanisław Cieślikowski, komendantem Ludwik Moch, skarbnikiem Edmund Sokołowski, a członkami byli: Smoliński, Pawlucy, Urbaniak, Jakubowski, Kostecki i inni.”
Oczywiście zaczynano od zera. Brak było wszystkiego, ale potrzeba i zaparcie
pierwszych strażaków był ogromne. -
Pierwszą ręczną sikawkę znaleziono w tym samym roku, aż w Powodowie. Węże odnaleziono porzucone na powojennym śmietnisku. Drabiny, bosaki i pozostały potrzebny sprzęt wykonano we własnym zakresie.
Sam sprzęt- to jednak nie wszystko. Należało przygotować sie do ewentualnych akcji gaśniczych, dlatego już od pierwszych dni powstania Straży przeprowadzano ćwiczenia, aby nie zawieźć mieszkańców w razie potrzeby.
Pierwsza akcja bojowa została przeprowadzona w Pasłęku przy gaszeniu stodoły z lnem.
Z roku na rok poprawiało się wyposażenie jednostki, a wóz strażacki z białym koniem w zaprzęgu był rozpoznawalny w całej okolicy.

Do ważniejszych wydarzeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach należą:

1951- wybory nowego zarządu- prezesem i naczelnikiem został wybrany Konstanty Kostecki,
1954- założono syrenę na remizie, z okazji Dnia Strażaka w Pasłęku odbyły się zawody strażackie nasza drużyna zajęła V miejsce,
1955- odbył się kurs na naczelników w Pasłęku- brał w nim udział druh Stanisław Cieślikowski, przebudowano remizę,
1956- otrzymano na wyposażenie pierwszą motopompę typu LEOPOLINA, w wozie strażackim dokonano wymiany kół z żelaznych na koła gumowe,

1963- nasi druhowie mają już w większości umundurowanie, a są to:
Łukaszonek, Kramicz, Hryciuk, Cieślikowski, Kondratowicz, Śrębowaty, Podlasiak, Wójcik, Makowski, Zięba, Podlasiak,
1966- wybory zarządu- prezesem zostaje Kazimierz Pieskacewicz, naczelnikiem Konstanty Kostecki,
1967- rejonowe zawody straąackie w Pasłęku- zajęcie VII miejsca,
1968- wybory zarządu- prezes Kazimierz Pleskacewicz, naczelnik Cieślikowski Stanisław, w maju tego samego roku obchodzone są uroczystości 20-lecia OSP zakończone zabawą taneczną,
1969- jednostka OSP otrzymała samochód ciężarowy typu STAR- 20- był to samochód skrzyniowy odkryty, przystosowany do przewozu ludzi i sprzętu,
1970- zorganizowana została wycieczka do Gdańska, zabawa sylwestrowa, w powiatowych zawodach strażackich drużyna zajęła IV miejsce,
1971- wybory zarządu- ponownie prezesem pozostał Kazimierz Pleskacewicz, a naczelnikiem Stanisław Cieślikowski. W tym też roku jednostka z Jelonek otrzymała samochód marki ŻUK,
1972- powstał przy OSP zespół muzyczny, którego kierownikiem zosta; druh
Ryszard Szostek, a w skład zespołu weszli- Zięba Stanisław, Tyburski Jan,
Śmiszek Ryszard. Na zawodach strażackich drużyna z Jelonek zajęła II miejsce.
W tym roku powołano przy Domu Dziecka w Marwicy MŁODZIEŻOWĄ
DRUŻYNĘ STRAŻACKĄ.
1973- ułożono chodnik wokół przystanku PKS, pracowano przy pracach oświetleniowych gółwnej ulicy, zajęto pierwsze miejsce w powiatowych zawodach strażackich,
1974-powstanie kobiecej drużyny strażackiej. W jej skład weszły następujące druhny; Eugenia Cieślikowska, Maria Zięba, Barbara Makowska, Maria Kondratowicz, Regina Hryciuk, Krystyna Ciosek, Krystyna Szostek, Danuta Cichocka,
1975- w wyborach zarządu ustalono, że jego skład nie ulegnie zmianie- prezesem został w dalszym ciągu Kazimierz Pleskacewicz, a naczelnikiem Cieślikowski Stanisław,
1976- przyznano długoletnim i najbardziej aktywnym członkom OSP odznaczenia i medale strażackie. Otrzymali je: Ryszard Szostek, Józef Szulago, Józef Dudycz, Henryk Podlasiak, Ryszard Makowski, Lesław Gory?ski, Franciszek Ciosek, Adam Teska,
1977- to rok sukcesów- IV miejsce drużyny młodzieżowej na olimpiadzie wojewódzkiej w Elblągu, I miejsce w międzygminnych zawodach strażackich, dyplom uznania dla OSP od Zarządu Głównego w Warszawie,
1979- pomoc przy organizacji dzieci?ca na okres prac żniwnych,
1981- druhowie uporządkowali plac i boisko przy Szkole Podstawowej,
1982- naczelnik gminy przekazuje miejsce na plac do ćwiczeń i pod budowę nowej remizy strażackiej,


1983- w skład nowego zarządu weszli- prezes Anatol Drapała, naczelnik Stanisław Cieślikowski.
W tym miejscu należy dodać, że przez cały czas aktywnie bierze udział w zawodach strażackich drużyna kobieca i młodzieżowa, a druhowie przygotowuj? się do wielkiego wyzwania, jakim było rozpoczęcie prac przy nowej remizie. Jest jesień 1984 roku.
Od 1985 roku prace przy budowie remizy nabierają rozmachu. Oczywiście, pomimo wielu trudnych prac na placu budowy- strażacy wyjeżdżają do akcji gaśniczych, biorą udział w zawodach strażackich, pracują zawodowo i jeszcze znajdują czas dla swoich rodzin.
21. maja 1988 roku z okazji 40-lecia OSP została uroczyście otwarta remiza strażacka. Do jej powstania przyczyniło się wiele osób. Należy tu wymienić
przede wszystkim skład SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY REMIZY W JELONKACH. Byli to: Stanisław Cieślikowski, Andrzej Żuk, Franciszek Ciosek, Józef Dudycz, Anatol Drapała.
1991- organizacja w Jelonkach gminnych dożynek.
Lata 1992- 1997 to okres wyjazdów do wielu akcji gaśniczych, udział w strażackich zawodach sportowo- pożarniczych. Za udział w akcjach i zawodach druhowie OSP otrzymywali podziękowania, dyplomy i medale za zasługi. W tych też latach jednostka otrzymała na wyposażenie wóz bojowy marki
STAR 244 GBM.
11.09.1997r. decyzją Komendanta Głównego PSP Zbigniewa Meresa (nr 9/32/KSRG) włączono OSP Jelonki do KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO (KSRG) .
1998- jest rokiem 50-lecia OSP. Główne uroczystości odbyły się 23 maja. Ostatnie dziesięciolecie przyniosło zmiany w zarządzie:
08.09.2009 wydano decyzję na rozbudowę remizo-świetlicy OSP w Jelonkach o dodatkowy boks garażowy wraz z pomieszczeniem socjalnym dla strażaków, również w tym roku powołano w naszej jednostce Jednostkę Operacyjno-Techniczną kategorii III.

Budowa rozpoczęła się 24.08.2010. Mimo trudności związanych z rozbudową, jednostka cały czas bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także zawodach sportowo-pożarniczym zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu

W styczniu 2011 roku wóz bojowy OSP stał już w nowym boksie w tym też roku jednostka wzbogaciła się o średni zestaw ratownictwa technicznego firmy Holmatro, a druhowie postanowili, iż przed budynkiem remizy usytuowana zostania figura św. Floriana. W listopadzie 2012 roku ukończono już wszystkie prace związane z rozbudową. 30 marca 2014 do jednostki został doprowadzony zakupiony w całości ze środków budżetu gminy Rychliki nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Man 14.224. W 2015 roku jednostka wzbogaciła się o przyczepkę oddymiającą, którą druhowie zaadaptowali na potrzeby ratownictwa wodno-lodowego, w tym też roku do jednostki pozyskany został ponton ratowniczy.

Od początku istnienia członkowie czynnie uczestniczą w różnego rodzaju inicjatywach na rzecz małego społeczeństwa, pełniąc wartę przy Grobie Pańskim, biorąc czynny udział w procesji Bożego Ciała czy pomagając w organizacji różnego rodzaju festynów, pikników, pokazów.

Obecnie jednostka liczy 36 członków, w tym 18 należących do JOT, w 2016 roku brała udział w 28 akcjach ratowniczo-gaśniczych.


Wygenerowano w sekund: 0.01 718,279 unikalne wizyty