Informacje
Warto Wiedzieć
Ważne Linki
KG PSP

ZOSP RP

JRG Pasłęk
Najnowsze newsy
Wzór ramki
Nowa prezentacja dotycząca współpracy LPR z PSP, OSP
Nowa prezentacja dotycząca współpracy LPR z PSP, OSPW dniu 30 października 2023 roku na stronie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ukazała się najnowsza prezentacja dotycząca współpracy LPR z PSP, oczywiście prezentacja dotyczy współdziałania także z OSP.
Poniżej prezentujemy link do materiału:
Link

Nowy sprzęt od WFOŚiGW w Olsztynie
Nowy sprzęt od WFOŚiGW w OlsztynieW ubiegłym tygodniu do naszej jednostki trafiły ostatnie sztuki zamówionego sprzętu pochodzącego dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W ramach konkursu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2)Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - tzw. Mały Strażak 2023” organizowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie nasza jednostka doposażona została w wyposażenie osobiste ochronne strażaka. Czytaj Więcej
Ostrzeżenia meteorologiczne
uwaga_gołoledźOstrzeżenia meteorologiczne:
Opady marznące
stopień: 2
prawd. 70%
Przebieg: Prognozowane są umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Strefa opadów przemieszczać się będzie z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2023-11-23 00:00
Do: 2023-11-23 09:00
Czas wydania: 2023-11-22 12:11
źródło: IMGW-PIB Link
Ostrzeżenia meteorologiczne
uwaga_wiatrOstrzeżenia meteorologiczne:
Silny wiatr
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2023-11-23 05:00
Do: 2023-11-23 22:00
Czas wydania: 2023-11-22 12:11
źródło: IMGW-PIB Link
Kominiarz czy Strażak wybór należy do Ciebie
Kominiarz czy Strażak wybór należy do CiebiePod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną "ZAPROŚ KOMINIARZA!". Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowa Straż Pożarna prowadzą kampanię edukacyjno-informacyjną "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!".
Tlenek węgla (czad) to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły.

Tlenku węgla (czadu): NIE usłyszysz!, NIE zobaczysz!, NIE poczujesz!

Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.

Kominiarz czy Strażak? Wybór należy do Ciebie !!!

Panujące niskie temperatury sprawiają, że urządzenia grzewcze zamontowane w domach pracują na pełnych obrotach, dostarczając ciepło i gwarantując odpowiednio wysoki komfort termiczny dla mieszkańców.

Wszystko jest oczywiste i prawidłowe za wyjątkiem skłonności wielu mieszkańców do odpowiedniego zadbania o stan zarówno urządzeń grzewczych jak i przewodów kominowych. Wcześniejsze apele straży pożarnej związane z dokonaniem przeglądów kominiarskich nie koniecznie spotkały się z dużym zainteresowaniem. Bardziej zaradni jeszcze przed sezonem grzewczym dokonali kontroli i przeglądu przewodów kominowych przez uprawnione osoby. Niestety jest też grupa osób, która mając do wyboru Kominiarz czy Strażak wybiera właśnie tego drugiego, dzwoniąc w chwili zagrożenia do straży pożarnej. Ewidentnie większość z realizowanych pożarów sadzy w przewodzie kominowym to efekt wspomnianego zaniedbania i braku kontroli oraz wykorzystywania nie do końca odpowiedniego materiału opałowego. To właśnie w dużej mierze od rodzaju konsumowanego przez nasze piece materiału opałowego zależy ilość odkładanej i gromadzonej wewnątrz przewodu kominowego sadzy.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet kilkaset stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje w skali kraju kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym. Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się ze szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostać się również dym oraz dwutlenek węgla zwany czadem.

Co, jeśli już jednak dojdzie do pożaru?

Gdy już dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym, w pierwszej kolejności musimy zaalarmować o tym zdarzeniu straż pożarną /998 lub 112/ oraz wygasić palenisko. Pamiętajmy o zamknięciu dopływu powietrza do pieca zarówno od dołu jak i od góry. Dozorujmy na całej długości przewód kominowy czy nie występują pęknięcia. Ważne, żeby do palącego komina nie wlewać wody. Z jednego litra wody powstaje aż 1700 litrów pary, co niestety może doprowadzić do popękania przewodu, a nawet jego rozerwania. Po pożarze sadzy w kominie, przed ponownym rozpaleniem KONIECZNYM jest wezwanie kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

Zaproś kominiarza do swojego domu.

PAMIĘTAJ!

Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla. Posiadanie czujki to jedna sprawa – istnieje również obowiązek właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Strażacy zwracają również uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

PAMIĘTAJ!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 poz. 822) w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych
i spalinowych:

cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
źródło: KG PSP Link

Ostrzeżenie Hydrologiczne
uwaga_wodaOstrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
stopień: 2
prawdopodobieństwo: 90%
Obszar: Zalew Wiślany i Żuławy (pomorskie, warmińsko-mazurskie)
Przebieg: W związku z prognozowaną sytuacją meteorologiczną, na Żuławach i na Zalewie Wiślanym przewidywane są wzrosty poziomów wody do stanów ostrzegawczych i powyżej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych.
Uwagi: Zmiana dotyczy czasu obowiązywania.

ZMIANA OSTRZEŻENIA: 113
Ważne:
Od: 2023-10-08 13:36
Do: 2023-10-09 09:00
Czas wydania: 2023-10-08 13:35
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni
źródło: IMGW.PL Link
Warsztaty Ratownicze w Pasłęku
Warsztaty Ratownicze w PasłękuW sobotę 30.09.2023r. w Pasłęku odbyły się warsztaty ratownicze dla jednostek OSP z powiatu elbląskiego włączonych w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W zaplanowanych warsztatach udział wzięło 11 jednostek OSP, które dla lepszej organizacji ćwiczeń podzielone były na dwie grupy ćwiczące. Po zbiórce jednostek i omówieniu zasad bezpieczeństwa i uczestnictwa w warsztatach zastępy otrzymywały komunikaty z utworzonego na ten cel sztabu o miejscu i rodzaju zdarzenia, do którego nie alarmowo udawały się, aby podjąć działania.
Na terenie JRG 3 oraz jeziorka miejskiego każdy z ćwiczących zastępów pod okiem wyznaczonych funkcjonariuszy PSP miał do wykonania sześć zadań:
1) Budowa linii ssawnej oraz zassanie autem wody z jeziorka i podanie na dwie linie gaśnicze,
2) Podjęcie poszkodowanego znajdującego się w studni,
3) W symulowanej atmosferze zadymienia wprowadzenie rot gaśniczych do wnętrza budynku, pokonanie toru przeszkód, wywarzenie specjalnych drzwi i lokalizacja pożaru,
4) Udzielenie pomocy dwóm poszkodowanym znajdujących się w samochodzie osobowym, który uczestniczył w wypadku komunikacyjnym,
5) Uwolnienie osoby poszkodowanej, którą przygniótł samochód osobowy,
6) Dotarcie do osoby topiącej się i jej ewakuacja na brzeg.
Wszystkie epizody realizowane były w oparciu o wyposażenie własne jednostek OSP, co pozwoli na pewno bardziej zapoznać się z możliwościami posiadanego sprzętu jak i uwidoczni braki w wyposażeniu. Wspólne ćwiczenia były znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz wypróbowania różnych technik ratowniczych przy poszczególnych zdarzeniach
Bitwa o remizy
NewsProgram "Bitwa o remizy" ogłoszony w minioną środę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej ma zachęcić do aktywnego udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych.
Gmina w danym powiecie z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.
Łączna kwota jaka ma być rozdzielona między jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych to ponad 300mln zł.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.gov.pl
"Mały Strażak" wręczono promesy jednostkom OSP z powiatu elbląśkiego
News7 września 2023 roku na placu przed remizą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach zorganizowano uroczystą zbiórkę, na której nastąpiło podsumowanie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – „Mały strażak” dotyczącego dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Promesy na zakup sprzętu i umundurowania otrzymało 19 jednostek z powiatu elbląskiego.
W uroczystości udział wzięli miedzy innymi:
Leonard Krasulski - Poseł na Sejm RP, Robert Gontarz - Poseł na Sejm RP, Andrzej Śliwka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Łukasz Kochan - Przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. bezpieczeństwa, Jarosław Bogusz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zbigniew Lichuszewski – Wójt Gminy Rychliki, nadbryg. Tomasz Komoszyński Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Jarosław Gryciuk - Komendant Miejski PSP w Elblągu, Tomasz Kwietniewski –Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Elblągu.
Zakupiony z programu „Mały Strażak” sprzęt i środki ochrony osobistej bez wątpienia wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz efektywność ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczych. Wszystkim beneficjentom programu serdecznie gratulujemy. Poniżej przedstawiamy listę jednostek, które otrzymały promesy:
OSP w Aniołowie;
OSP w Drulitach;
OSP w Fiszewie;
OSP w Gronowie Elbląskim;
OSP w Jegłowniku;
OSP w Jelonkach;
OSP w Krzewsku;
OSP w Kurowie Braniewskim;
OSP w Kwietniku;
OSP w Łęczu;
OSP w Osieku;
OSP w Pogrodziu;
OSP w Pomorskiej Wsi;
OSP w Sąpach;
OSP w Stegnach;
OSP w Świętym Gaju;
OSP w Tolkmicku;
OSP w Tropach;
OSP w Weklicach.
Pożar ciągnika
Pożar ciągnika23 sierpnia jeden zastęp z naszej jednostki zadysponowany został do pożaru ciągnika oraz ścierniska w miejscowości Mokajny.
04 sierpnia nasza jednostka zadysponowana została do usunięcia gniazda szerszeni w miejscowości Kwietniewo.

FOTO
Ostrzeżenia meteorologiczne
uwaga_burzaOd: Sobota 05.08 07:30 Do: Niedziela 06.08 07:30
Silny deszcz z burzami
stopień: 1

Od: Niedziela 06.08 07:30 Do: Poniedziałek 07.08 07:30
Burze z gradem
stopień: 2
źródło: IMGW-PIB Link


Wygenerowano w sekund: 0.02 643,314 unikalne wizyty