Informacje
Warto Wiedzieć
Ważne Linki
KG PSP

ZOSP RP

JRG Pasłęk
Gminne obchody Dnia Strażaka
NewsW sobotę tj. 11maja 2024r. Mszą św. w kościele parafialnym w Rychlikach rozpoczęły się Gminne obchody Dnia Strażaka Gminy Rychliki, w których poza druhami wszystkich jednostek OSP i MDP z terenu naszej gminy, uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Komendant Miejski PSP mł. bryg. Bogdan Grzymowicz
D-ca JRG 3 w Pasłęku mł. bryg. Paweł Raczewski
W-ce Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Elblągu
Druh Tomasz Kwietniewski
Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Elblągu
Druhna Anna Rogowska


W imieniu Starosty Powiatowego Radny Robert Bieliński
Radny powiatowy Dariusz Hoppe
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Wnuk
Proboszcz Parafii Podniesienia Krzyża Świętego w Kwietniewie Piotr Łatacz;
Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca NMP w Rychlikach Lech Wasilewski;
Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jelonkach Janusz Pach;
Kierownik GOPS Rychliki Pani Patrycja Rama;
Kierownik Biblioteko Publicznej Gminy Rychliki Pani Katarzyna Hałuszczak;
Prezesa Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie Pani Anna Szyszka;
Piotr Żuk Firma MIP
Szymon Olejnik - Usługi Transportowo- Asenizacyjne
Piotr Beczek - Blacharstwo - Lakiernictwo
Ryszard Konieczny - Firma „Ryśkon,,
Mirosław Sienkiewicz Firma „PAMA".

Po Mszy św. podczas uroczystego apelu Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Jelonki złożyła uroczyste ślubowanie, po czym w-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Elblągu dokonał aktu pasowania członków MDP na strażaka.
Najbardziej zasłużeni członkowie naszej jednostki zostali odznaczeni: ,,Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa"
- dh. Dudycz Piotr
- dh. Komycz Sławomir
Brązowym Medalem ,, Za Zasługi dla Pożarnictwa"
- dh. Bychawski Dawid
- dh. Bychawski Łukasz
-dh. Hoppen Paweł.
Wielu druhów otrzymało Odznakę ,,Za Wysługę lat", oraz nagrody rzeczowe.
Podczas uroczystej zbiórki ogłoszono wyniki konkursy plastycznego "Strażacy naszej gminy" - organizowanego w ramach dnia strażaka.
W ochronę przeciwpożarową Naszej Gminy i wkład w utrzymanie jej na jak najwyższym poziomie oraz usprzętowienie zaangażowane są poza Urzędem Gminy jednostki OSP, które pozyskują z różnych źródeł środki na ten cel. Przykładem tego jest pozyskanie przez OSP Jelonki samochodu marki TOYOTA HILUX z Fundacji PKO BP oraz doposażenie i przystosowanie do funkcji lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego przy wsparciu Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z/s w Pasłęku jak również Pana Piotra Beczek, Pana Szymona Olejnika , Pana Ryszarda Koniecznego, który to pojazd został symbolicznie przekazany przez Prezesa OSP Jelonki Wiesława Walewskiego i Naczelnika OSP Jelonki druha Piotra Dudycza Wójtowi Gminy Rychliki.

Po części oficjalnej na boisku sportowym odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.
Kwalifikacja końcowa:
- I miejsce OSP Jelonki
- II miejsce OSP Rychliki
- III miejsce OSP Kwietniewo.
Po emocjach związanych z oficjalnymi obchodami Dnia Strażaka, wzięliśmy udział w pikniku strażackim.
Obchody Dnia Strażaka zorganizowano we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, który udzielił bezzwrotnej pomocy finansowej na to wydarzenie.
opracował: W. Walewski
FOTO


Wygenerowano w sekund: 0.01 718,242 unikalne wizyty