Informacje
Warto Wiedzieć
Ważne Linki
KG PSP

ZOSP RP

JRG Pasłęk
Kominiarz czy Strażak wybór należy do Ciebie
Kominiarz czy Strażak wybór należy do CiebiePod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną "ZAPROŚ KOMINIARZA!". Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowa Straż Pożarna prowadzą kampanię edukacyjno-informacyjną "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!".
Tlenek węgla (czad) to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły.

Tlenku węgla (czadu): NIE usłyszysz!, NIE zobaczysz!, NIE poczujesz!

Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.

Kominiarz czy Strażak? Wybór należy do Ciebie !!!

Panujące niskie temperatury sprawiają, że urządzenia grzewcze zamontowane w domach pracują na pełnych obrotach, dostarczając ciepło i gwarantując odpowiednio wysoki komfort termiczny dla mieszkańców.

Wszystko jest oczywiste i prawidłowe za wyjątkiem skłonności wielu mieszkańców do odpowiedniego zadbania o stan zarówno urządzeń grzewczych jak i przewodów kominowych. Wcześniejsze apele straży pożarnej związane z dokonaniem przeglądów kominiarskich nie koniecznie spotkały się z dużym zainteresowaniem. Bardziej zaradni jeszcze przed sezonem grzewczym dokonali kontroli i przeglądu przewodów kominowych przez uprawnione osoby. Niestety jest też grupa osób, która mając do wyboru Kominiarz czy Strażak wybiera właśnie tego drugiego, dzwoniąc w chwili zagrożenia do straży pożarnej. Ewidentnie większość z realizowanych pożarów sadzy w przewodzie kominowym to efekt wspomnianego zaniedbania i braku kontroli oraz wykorzystywania nie do końca odpowiedniego materiału opałowego. To właśnie w dużej mierze od rodzaju konsumowanego przez nasze piece materiału opałowego zależy ilość odkładanej i gromadzonej wewnątrz przewodu kominowego sadzy.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet kilkaset stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje w skali kraju kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym. Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się ze szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostać się również dym oraz dwutlenek węgla zwany czadem.

Co, jeśli już jednak dojdzie do pożaru?

Gdy już dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym, w pierwszej kolejności musimy zaalarmować o tym zdarzeniu straż pożarną /998 lub 112/ oraz wygasić palenisko. Pamiętajmy o zamknięciu dopływu powietrza do pieca zarówno od dołu jak i od góry. Dozorujmy na całej długości przewód kominowy czy nie występują pęknięcia. Ważne, żeby do palącego komina nie wlewać wody. Z jednego litra wody powstaje aż 1700 litrów pary, co niestety może doprowadzić do popękania przewodu, a nawet jego rozerwania. Po pożarze sadzy w kominie, przed ponownym rozpaleniem KONIECZNYM jest wezwanie kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

Zaproś kominiarza do swojego domu.

PAMIĘTAJ!

Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla. Posiadanie czujki to jedna sprawa – istnieje również obowiązek właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Strażacy zwracają również uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

PAMIĘTAJ!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 poz. 822) w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych
i spalinowych:

cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
źródło: KG PSP LinkWygenerowano w sekund: 0.02 643,305 unikalne wizyty