Informacje
Warto Wiedzieć
Ważne Linki
KG PSP

ZOSP RP

JRG Pasłęk
"Mały Strażak" wręczono promesy jednostkom OSP z powiatu elbląśkiego
News7 września 2023 roku na placu przed remizą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelonkach zorganizowano uroczystą zbiórkę, na której nastąpiło podsumowanie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – „Mały strażak” dotyczącego dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Promesy na zakup sprzętu i umundurowania otrzymało 19 jednostek z powiatu elbląskiego.
W uroczystości udział wzięli miedzy innymi:
Leonard Krasulski - Poseł na Sejm RP, Robert Gontarz - Poseł na Sejm RP, Andrzej Śliwka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Łukasz Kochan - Przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego ds. bezpieczeństwa, Jarosław Bogusz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zbigniew Lichuszewski – Wójt Gminy Rychliki, nadbryg. Tomasz Komoszyński Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Jarosław Gryciuk - Komendant Miejski PSP w Elblągu, Tomasz Kwietniewski –Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Elblągu.
Zakupiony z programu „Mały Strażak” sprzęt i środki ochrony osobistej bez wątpienia wpłyną na poprawę bezpieczeństwa oraz efektywność ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczych. Wszystkim beneficjentom programu serdecznie gratulujemy. Poniżej przedstawiamy listę jednostek, które otrzymały promesy:
OSP w Aniołowie;
OSP w Drulitach;
OSP w Fiszewie;
OSP w Gronowie Elbląskim;
OSP w Jegłowniku;
OSP w Jelonkach;
OSP w Krzewsku;
OSP w Kurowie Braniewskim;
OSP w Kwietniku;
OSP w Łęczu;
OSP w Osieku;
OSP w Pogrodziu;
OSP w Pomorskiej Wsi;
OSP w Sąpach;
OSP w Stegnach;
OSP w Świętym Gaju;
OSP w Tolkmicku;
OSP w Tropach;
OSP w Weklicach.


Wygenerowano w sekund: 0.02 706,513 unikalne wizyty