Informacje
Warto Wiedzieć
Ważne Linki
KG PSP

ZOSP RP

JRG Pasłęk
Zebranie sprawozdawcze za rok 2018
Zebranie sprawozdawcze za rok 2018W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej w Jelonkach odbyło się zebranie sprawozdawcze naszej jednostki za rok 2018. W zebraniu uczestniczyli członkowie naszej jednostki oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Rychliki, a zarazem Prezes Oddziału Gminnego ZOSP Zbigniew Lichuszewski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu kpt. Łukasz Kochan, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pasłęku mł. bryg. Tomasz Marcinkowski, Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pasłęku mł. bryg. Przemysław Siagło, Prezes ZOP ZOSP RP w Elblągu Ryszard Janusz oraz pracownik gminy Robert Gliński.
Po zatwierdzeniu porządku zebrania oraz wyborze przewodniczącego zebrania, protokólanta oraz komisji ustaw i wniosków poszczególni druhowie przedstawili sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za rok 2018 a także plan finansowy i i plan działalności na rok 2019. Wszystkie w/w dokumenty zostały jednogłośnie zatwierdzone przez wszystkich druhów, a zarządowi zostało udzielone absolutorium.
Galeria ZdjęćWygenerowano w sekund: 0.01 139,685 unikalne wizyty