Informacje
Warto Wiedzieć
Ważne Linki
KG PSP

ZOSP RP

JRG Pasłęk
Gminne Manewry 2014
Gminne Manewry 2014W sobotę (08.11.2014), koncentracją pod Urzędem Gminy w Rychlikach Sił i Środków naszej gminy po długoletniej przerwie rozpoczęły się gminne manewry pożarnicze. Celem ćwiczeń było sprawdzenie:
• czasów dojazdu sił i środków ochrony przeciwpożarowej do obiektu,
• gotowości bojowej podmiotów KSRG biorących udział w ćwiczeniach,
• możliwości prowadzenia łączności bezprzewodowej z miejsca ćwiczeń,
• umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi,
• zgodności prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych z zasadami BHP,
• umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej zgodnie z określonymi procedurami.
Założeniem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas symulowanego pożaru wielorodzinnego budynku mieszkalnego będącym dawnym pałacem znajdującym się w miejscowości Rejsyty. W działaniach brały udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Rychliki oraz SHD 25 z JRG nr 3 w Pasłęku.
Po zakończeniu przyszedł czas na podsumowanie i omówienie ćwiczeń, którego dokonali z-ca naczelnika wydziału operacyjnego KM PSP w Elblągu mł. bryg. Krzysztof Karolkiewicz oraz Komendant Gminny ZOSP w Rychlikach st. kpt. Tomasz Marcinkowski. Na koniec Wójt Gminy Rychliki a zarazem prezes ZOSP w Rychlikach podziękował wszystkim uczestnikom za wkład oraz zaangażowanie w ćwiczenia..Miejmy nadzieję, iż gminne manewry zagoszczą na stałe w kalendarzu strażackich wydarzeń naszej gminy, na co wszyscy zwracali uwagę. Podziękowania nalezą się także Radzie Sołeckiej wsi Rejsyty za przygotowanie poczęstunku


Zdjęcia


Wygenerowano w sekund: 0.07 149,672 unikalne wizyty