Informacje
Warto Wiedzieć
Ważne Linki
KG PSP

ZOSP RP

JRG Pasłęk
2019
Akcje Ratowniczo-Gaśnicze w 2019r.
Lp. Data Rodzaj Zdarzenia Miejsce Zadysponowane Siły i Środki
1 01.01.2019 Drzewo na drodze Droga Marwica-Topolno Małe GBA OSP KSRG Jelonki
2 02.01.2019 Drzewo na drodze Wysoka GBA OSP KSRG Jelonki
3 25.01.2019 Zderzenie dwóch pojazdów osobowych Rychliki droga wojewódzka nr 527 GBA, GCBARt JRG 3 Pasłęk, GBA OSP KSRG Jelonki
4 18.02.2019 Obsunięte dachówki na dachu kaplicy Jelonki OSP KSRG Jelonki
5 20.02.2019 Pożar sadzy Rejsyty SH 23 JRG 3 Pasłęk, OSP KSRG Jelonki
6 27.02.2019 Pożar trawy i nieużytków Topolno Wielkie OSP KSRG Jelonki
7 28.02.2019 Pożar sadzy Jelonki GBA, SH 23 JRG 3 Pasłęk, OSP KSRG Jelonki
8 13.07.2019 Pożar budynku wielorodzinnego Brzeźniak GBA, GCBARt, SH 23 JRG 3 Pasłęk, GBA OSP KSRG Rychliki, OSP KSRG Jelonki
9 31.03.2019 Samochód osobowy uderzył w drzewo Droga wojewódzka 527 Jelonki-Nowe Kusy GBA, GCBARt 3 Pasłęk, OSP KSRG Jelonki
10 04.04.2019 Pożar traw Marwica GBA OSP KSRG Jelonki
11 17.04.2019 Pożar balotów słomy Jelonki GBA JRG 3 Pasłęk, GBA OSP KSRG Jelonki
12 31.05.2019 Załączenie się czujki dymu Kwietniewo GBARt, GCBARt, SH23 JRG 3 Pasłęk, GBA OSP KSRG Jelonki
13 13.06.2019 Pożar samochodu Barzyna GLBA OSP KSRG Jelonki
14 13.06.2019 Drzewo na drodze Droga Rychliki - Rejsyty GBA OSP KSRG Jelonki
15 13.06.2019 Drzewo na drodze Śliwica GLBA, GBA OSP KSRG Jelonki
16 13.06.2019 Zwisający konar na lini energetycznej Rychliki GBA OSP KSRG Jelonki
17 13.06.2019 Nadłamany konar na dachu budynku Rychliki GLBA, GBA OSP KSRG Jelonki
18 13.06.2019 Powalone drzewo na drodze Rejsyty GLBA, GBA OSP KSRG Jelonki
19 13.06.2019 Uszkodzony wyłaz dachowy Rejsyty GLBA, GBA OSP KSRG Jelonki
20 13.06.2019 Uszkodzony dach Pasłęk ul. Apteczna GBA OSP KSRG Jelonki
21 13.06.2019 Zwisający konar Pasłęk ul. Wojska Polskiego GCBARt, SHD 23 JRG 3 Pasłęk, GLBA OSP KSRG Jelonki
22 13.06.2019 Nadłamany konar Pasłęk ul. Sprzymierzonych SHD 23 JRG 2 Elbląg, GLBA OSP KSRG Jelonki
23 15.06.2019 Nadłamany konar Nowe Kusy GBA OSP KSRG Jelonki
24 28.06.2019 Nadłamany konar Śliwica SHD 23 JRG 3 Pasłęk, GBA OSP KSRG Jelonki
25 13.07.2019 Izolowane zdarzenie medyczne Jelonki GBARt JRG 3 Pasłęk, GBA OSP KSRG Jelonki
26 20.07.2019 Pożar kombajnu zbożowego Jelonki GBARt JRG 3 Pasłęk, GBA, GLBA OSP KSRG Jelonki
27 31.07.2019 Pożar ścierniska i balotów Drulity GBARt, GCBARt JRG 3 Pasłęk, GBA, GBA OSP KSRG Zielonka Pasłęcka, GBA OSP KSRG Rychliki,GBA OSP KSRG Jelonki
28 07.08.2019 Pożar ścierniska Jelonki GBARt, GCBARt JRG 3 Pasłęk, GBA, GLBA OSP KSRG Jelonki
29 13.08.2019 Pożar ścierniska Kwietniewo GBARt JRG 3 Pasłęk, GBA OSP Kwietniewo, GBA OSP KSRG Jelonki
30 18.08.2019 Pożar ścierniska Kwietniewo GBA, GLBA OSP KSRG Jelonki
31 22.09.2019 Plama oleju na jezdni Jelonki DW 527 GBA OSP KSRG Jelonki
32 20.10.2019 Samochód osobowy uderzył w drzewo Przezmark(gmina Stary Dzierzgoń) DW 519 GBA JRG Sztum, GBA OSP KSRG Myślice, GBA OSP KSRG Jelonki
33 27.11.2019 Plama oleju DW 527 Odcinek Marwica-Rychliki GBA JRG 3 Pasłęk, GBA OSP KSRG Rychliki, GBA OSP KSRG Jelonki
34 14.12.2019 Pożar sadzy Jelonki SHD 23 JRG 3 Pasłęk, GBA OSP KSRG Jelonki
35 17.12.2019 Pomiar tlenku węgla Gołtowo GBA OSP KSRG Jelonki
Wygenerowano w sekund: 0.01 454,217 unikalne wizyty